TIỆN ÍCH, MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG.

Văn hóa cộng đồng luôn được chúng tôi quan tâm hàng đầu và ưu tiên xây dựng những tiện ích nhằm tạo mọi điều kiện để cộng đồng dân cư sinh sống thân thiện và hài hòa.

Công trình phục vụ cộng đồng: nhà trẻ, nhà tập luyện thể thao, sân chơi, siêu thị, trạm xá, phòng họp dân phố ...

Dịch vụ cộng đồng hoàn hảo trong các dự án.

Xã hội hoá công tác quản lý.

Hoạt động văn hoá trong khu đô thị.