TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN

Vinhtien Land cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, phát triển và quản lý đầu tư.

Gói dịch vụ cho chủ đầu tư dự án:

  • Tư vấn thành lập dự án.
  • Tư vấn hoàn tất thủ tục cấp phép.
  • Tư vấn đầu tư và thu xếp nguồn vốn đầu tư
  • Tư vấn phát triển dự án.
  • Tư vấn quản lý dự án.
  • Tư vấn quản lý và quản lý tài sản dự án.

Gói dịch vụ dành cho các cá nhân:
  • Tư vấn lựa chọn nhà.
  • Tư vấn hoàn tất thủ tục mua bán nhà.
  • Cung cấp thông tin thị trường và các nghiên cứu thị trường.