CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Cạnh tranh và phát triển nhanh bằng chiến lược tích tụ tài sản tốt.
 
Kế hoạch chiến lược cụ thể của chúng tôi

Lập chiến lược phát triển tài sản phục vụ cho công tác đầu tư  bằng phương pháp sàn lọc và lựa chọn tài sản thích hợp cho việc phát triển mở rộng tối đa với chi phí thấp nhất.

Tận dụng quan hệ thị trường nhằm nhanh chóng xác định giá cả và loại bỏ các chi phí liên quan nhằm giảm chi phí tối đa thông qua các đàm phán hợp tác và chia sẻ lợi ích.

Sử dụng lợi thế về mặt tài chính, năng lực cạnh tranh, khả năng vốn hoá thị trường nhằm  thu hút và hợp tác đầu tư các tài sản từ các doanh nghiệp có nhu cầu với giá cả hợp lý nhất.


Gia tăng giá trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó:

Tích luỹ giá trị gia tăng: Thu gom, tích lũy các tài sản với giá trị phù hợp và định hướng đầu tư tương lai dựa trên phân tích lợi điểm của tài sản và thước đo đánh giá giá trị của phân khúc thị trường. Bổ sung các nhân tố gia tăng giá trị.

Tạo lập thị trường: thông qua đội ngũ marketing, môi giới, đầu tư thứ phát chuyên nghiệp từ nội lực công ty và thuê mướn dịch vụ bên ngoài có kiểm soát.

Tăng tính thanh khoản: nhờ các công cụ hỗ trợ tài chính đa dạng kết hợp với chất lượng sản phẩm, tạo lập các thị trường và dịch vụ cộng đồng đi kèm.

Tạo sự cạnh tranh thị trường tốt và tăng hiệu quả đầu tư nhờ chiến lược giá tối ưu dựa trên quy trình định giá chuyên nghiệp kết hợp với sự nhạy bén với thị trường.