- Các sản phẩm Bất Động Sản được giao dịch trực tiếp qua sàn Giao Dịch Bất Động Sản Của Công Ty. Đồng thời sẽ liên kết với các sàn Giao dịch có uy tín và thương hiệu trên thị trường Tp.HCM. Điển hình như Sàn Giao Dịch BĐS Hòa Bình House, Hưng Thịnh, Đất Xanh, Savills......